Grip A: Recomanacions per a adults i embarassades

Rentar-se les mans com a mínim durant 20 segons amb aigua i sabó, especialment després d’haver tossit o esternudat. La persona ha de portar mocadors de paper d’un sol ús; quan tussi o esternudi s’ha de tapar el nas i la boca amb el mocador i després...

Grip A: Recomanacions per a infants

L’infant ha de portar mocadors de paper d’un sol ús; quan tussi o esternudi s’ha de tapar el nas i la boca amb el mocador i després l’ha de llençar a la paperera i s’ha de rentar les mans. L’infant s’ha de rentar les mans com...

Grip A: Identifació de casos

Si una persona té símptomes compatibles amb la grip A, ha de quedar-se a casa fins almenys 24 hores després de la desaparició de la febre (si no pren antipirètics) i ha de reduir el contacte amb persones sanes. A les llars d’infants i les escoles...

Grip A: Intervencions de control

En el cas que a l’escola hi hagi una falta d’assistència superior a l’habitual, seguir les recomanacions de control que decideixin conjuntament les àrees bàsiques de salut (ABS), els sectors i les regions sanitàries, i les unitats de vigilància...