Saltar al contenido

DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

22 de diciembre de 2011

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya es publica diàriament de dilluns a divendres no festius, en dues edicions en català i en castellà. La Llei 2/2007 del Diari Oficial estableix el caràcter oficial i autèntic del DOGC digital.

DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 1

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya se publica diariamente de lunes a viernes no festivos, en dos ediciones en catalán y castellano. La Lei 2/2007 Diari Oficial establece el carácter oficial y auténtico del DOGC digital.

Enlace | DOGC