<
>

 

informacion_gripe_a

  • En el cas que a l’escola hi hagi una falta d’assistència superior a l’habitual, seguir les recomanacions de control que decideixin conjuntament les àrees bàsiques de salut (ABS), els sectors i les regions sanitàries, i les unitats de vigilància epidemiològia (UVE).
  • En cas de dubte o per fer consultes, trucar a Sanitat Respon (902 111 444) o consultar la pàgina web http://www.gencat.cat/salut.

Enllaç | Sintomas de la Gripe A


Últimas fotos